Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

INFORMACJA - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS NA OKRES 2021/2022

Utworzono dnia 11.01.2021

 

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +) na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 roku wyłącznie w formie elektronicznej (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, czyli tzw. skrzynki podawczej ePUAP, portalu Emp@tia, portalu PUE ZUS, a także poprzez kanał bankowości internetowej większości banków),
  •  od 1 kwietnia 2021 roku także w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą)

 

czytaj dalej na temat: INFORMACJA - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS NA OKRES 2021/2022

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID 19.

Utworzono dnia 12.03.2020

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID 19.     W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze zachowanie szczególnych środków ostrożności...

czytaj dalej na temat: INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID 19.

REKRUTACJA w ramach projektu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021

Utworzono dnia 22.01.2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczęła realizację projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020- 2021, realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Projekt ten będzie realizowany w okresie styczeń – grudzień 2021 r. w województwie małopolskim i śląskim, na terenie 10 powiatów tj.:

- w województwie małopolskim: m. Kraków, krakowskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego;

- w województwie śląskim: m. Tychy, m. Mysłowice, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego.

W ramach projektu, nieodpłatnie dla Uczestników, będziemy świadczyć usługi asystenckie dla co najmniej 100 osób w tym:

- co najmniej 40 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Szczegóły są dostępne na stronie:  https://ib-polska.pl/projekt/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-2020-2021/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

- dla usług świadczonych na terenie województwa śląskiego: tel. 789 489 531, e-mail: pomoc-polska@ib.de ; wolontariat-tychy@ib.de

- dla usług świadczonych na terenie województwa małopolskiego: tel. 511 837 163, e-mail: pomoc-polska@ib.de 

w godzinach 10.00-14.00, od poniedziałku do piątku.

 

czytaj dalej na temat: REKRUTACJA w ramach projektu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021

Godziny pracy GOPS Suszec w dniu 31.12.2020 r.

Utworzono dnia 18.12.2020

W DNIU 31 GRUDNIA 2020 R. (SYLWESTER)

URZĄD GMINY SUSZEC oraz GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OBSŁUGUJĄ PETENTÓW DO GODZ. 13.00

czytaj dalej na temat: Godziny pracy GOPS Suszec w dniu 31.12.2020 r.

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

Utworzono dnia 15.12.2020

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu planuje w 2021 roku przystąpić do Programu „Opieki wytchnieniowa” – edycja 2021. Program ten realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ten adresowany jest do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

Wnioski na środki finansowe do realizacji programu gminy mogą składać w terminie do 31 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu w terminie do 28 grudnia 2020 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 449 30 83, lub 691 121 126.

Pozyskane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Informacji na temat Programu można również uzyskać na stronach:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

czytaj dalej na temat: PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

Utworzono dnia 15.12.2020

Szanowni Państwo,

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

 

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sie

Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

  • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

  • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

  • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

  • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

 

Bardzo prosimy Państwa o upowszechnienie poniższej informacji w Waszych środowiskach, stronach internetowych, by osoby pokrzywdzone oraz świadkowie, mogli otrzymać potrzebną pomoc

Szanowni Państwo, Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom...

czytaj dalej na temat: Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Utworzono dnia 07.12.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że w Katowicach na ulicy Reymonta 22 rozpoczął swoją działalność Ośrodek Wsparcia dla Cudzoziemców, finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznychi Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje cudzoziemcom bezpłatną pomoc prawnika, tłumacza i psychologa oraz organizuje szkolenia, które ułatwią przystosowanie się i integrację cudzoziemców w Polsce. Ponadto Ośrodek zapewnia wsparcie zagranicznym studentom poprzez opiekę mentora.

Więcej informacji o Ośrodku Wsparcia Cudzoziemców na stronie www.owc.org.pl jak również pod numerem telefonu 32 630 45 99 lub mailowo owc@klaster.org.pl

czytaj dalej na temat: Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Utworzono dnia 03.12.2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu zaprasza do składania ofert na prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym dla osób z terenu Gminy Suszec. Szczegółowe informacje na stronie BIP GOPS Suszec w zakładce zapytania ofertowe.
czytaj dalej na temat: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GOPS Suszec nieczynny w Wigilię

Utworzono dnia 03.12.2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że w czwartek 24 grudnia 2020 r, tj. Wigilię Ośrodek będzie nieczynny.

czytaj dalej na temat: GOPS Suszec nieczynny w Wigilię

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 27.11.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu zaprasza do składania ofert na na sporządzanie i dowożenie jednodaniowego gorącego posiłku 1 raz dziennie dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu oraz na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny