Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA

INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod@netbel.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit.e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r, oraz na podstawie następujących aktów prawa:

 •  art.100 ust.2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,

 • art.29 ust.1 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • art.24 ust. 1 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 • art. 29 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z art.10 pkt 13 ustawy o z dnia 4.11.2016 r. wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

 • art. 9 c ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • art. 7 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

 • ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

 • ustawy z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne,

 • ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty,

 • ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

 • ustawa z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 • ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 • ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

 • Kodeks postepowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r.,

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z  instrukcją kancelaryjną,

 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych.

 4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jest możliwe tylko w odniesieniu do danych, których Administrator nie jest zobowiązany przetwarzać przez wymagany prawem okres czasu.

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem przytoczonym w punkcie 3 jest obligatoryjne.

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Luty 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Imieniny