Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Suszcu działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t.. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, ze zm).

 2. Uchwały Rady Gminy Nr VI/19/31/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu
  i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 3. Zarządzenia Wójta Gminy Suszec Nr GOPS/1/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r
  sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Suszec.

 4. Zarządzenia Wójta Gminy Suszec Nr GOPS/4/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r
  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Suszec.

 5. Zarządzenia Wójta Gminy Suszec Nr GOPS/3/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r
  w sprawie zmiany składu członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  w Suszcu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Suszec.

 6. Zarządzenia Wójta Gminy Suszec Nr GOPS/3/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r
  w sprawie zmiany składu członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  w Suszcu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Suszec.

 7. Zarządzenia Wójta Gminy Suszec Nr GOPS/3/2016 z dnia 28.04.2016 r w sprawie zmiany składu członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Suszec.

 8. Zarządzenia Wójta Gminy Suszec Nr GOPS/4/2017 z dnia 22.02.2017 r w sprawie zmiany składu członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Suszec.

 9. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
  w Rodzinie w Gminie Suszec na lata 2014 – 2020.

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa przedstawicieli różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości jakie posiada instytucja, którą reprezentują podejmując współpracę i skoordynowane działania, mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Gminy Suszec.

Członkowie Zespołu i Grup Roboczych działają na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych oraz porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Suszec
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu
i Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych lub społecznie. Porozumienie stanowi formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach Zespołu lub Grup Roboczych.

Obsługę organizacyjno - techniczą Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu.

Źródłem finansowania działań prowadzonych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Suszcu są środki pochodzące z budżetu gminy Suszec.

 

 

 

 

SKŁAD ZESPOŁU:

 

1. Zbigniew Łoza - Dyrektor GZUW w Suszcu

2. Barbara Dziącko - Członek GKRPA w Suszcu

3. Tomasz Pala - Kurator Zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich

4. Rafał Chmiel - Starszy Kurator dla osób dorosłych

5. Radosław Cemor - Dzielnicowy KPP w Pszczynie

6. Marzena Maruszczyk - Pedagog szkolny SP Suszec

7. Blandyna Godowska - Nauczyciel SP Suszec

8. Ewa Kumor - Pielęgniarka NZOZ Sp. Partnerska Lekarzy

9. Irena Pająk - Pielęgniarka NZOZ REMEDIUM

10. Tadeusz Paszek - Prz-cy Zarządu Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suszec

11. Anita Welchar - Starszy pracownik socjalny GOPS Suszec

12. Małgorzata Malcharek - Starszy pracownik socjalny GOPS Suszec

13. Zofia Lubeńczuk - Starszy pracownik socjalny GOPS Suszec

 

Siedziba: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu


Adres: 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1


Kontakt: tel. 32 449 30 85, e-mail: gzi@gopssuszec.wizja.net


Przewodnicząca Zespołu: Zofia Lubeńczuk – Starszy Pracownik Socjalny GOPS Suszec


Z-ca Przewodniczącej: Barbara Dziącko – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suszec.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Luty 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Imieniny