Rafał Oleśkowicz Grupa Terrabit html, xhtml, css, php, ruby, photoshop, slackware
Kapitał ludzki

KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Kapitał ludzki

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

odsłon

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I S K R A
aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w gminie Suszec
Gmina Suszec
Gmina Suszec
GOPS Suszec

Informacja – projekt dobiega końca

"ISKRA aktywizacja społeczno-zawodowa…"
W związku z realizacją projektu, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dotychczasowej edycji projektu uczestniczyło 21 osób, zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe, niektórzy już podjęli pracę zawodową.
Uczestnicy i uczestniczki zdobywali umiejętności w takich zawodach jak fryzjer, kosmetyczka, czy prawo jazdy kat "B" i inne.
Uczestnikom skorzystali z udział w zajęciach grupowych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, poradnictwo indywidualne.


Gratulujemy !

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Suszec 43-267, ul. Lipowa 1 
tel. 032 449 30 83
e-mail: gopssuszec@gopssuszec.wizja.netInformacja - rekrutacja do projektu w Suszcu
"ISKRA aktywizacja społeczno- zawodowa…"

W związku z realizacją projektu, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.
W dotychczasowych edycjach projektu uczestnicy i uczestniczki zdobyli takie kwalifikacje jak:
prawo jazdy kat „B”, spawacz, operator koparko-ładowarki, kosmetyczka, krawcowa, kucharz, przedstawiciel handlowy, piercing, i inne.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych.
Uczestnikom oferujemy udział w zajęciach grupowych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, poradnictwo indywidualne.


Informacji można uzyskać w:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Suszec 43-267, ul. Lipowa 1 
tel. 032 449 30 83
e-mail: gopssuszec@gopssuszec.wizja.netInformacja

W związku z realizacją projektu, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przysłanie oferty dotyczącej realizacji kursów wykazanych w przesłanym załączniku (poprzez uzupełnienie załączonej tabeli nr 1.).

Uczestnikom zajęć grupowych Zleceniobiorca zapewnia, materiały szkoleniowe oraz badania lekarskie w przypadku gdy jest to wymagane.

Termin nadsyłania ofert upływa 20 czerwca 2014 r.

Oferty proszę kierować na adres, fax lub e-mail:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Suszec 43-267, ul. Lipowa 1 
e-mail: gopssuszec@gopssuszec.wizja.net

fax: 032 449 30 83

Załącznik


Ogłoszenie - rekrutacja do projektu

W związku z realizacją projektu, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy wszystkich chetnych do udziału w projekcie.

Uczestnikom oferujemy udział w zajęciach grupowych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, poradnictwo idywidualne.


Informacji można uzyskać w:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Suszec 43-267, ul. Lipowa 1 
fax: 032 449 30 83
e-mail: gopssuszec@gopssuszec.wizja.net
Ogłoszenie - Rozeznanie rynku

W związku z realizacją projektu, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przysłanie oferty dotyczącej realizacji kursów wykazanych w przesłanym załączniku (poprzez uzupełnienie załączonej tabeli nr 1.).

Uczestnikom zajęć grupowych Zleceniobiorca zapewnia catering (w tym serwis kawowy , ciepły posiłek przy szkoleniach powyżej 6 godzin/1dzień), materiały szkoleniowe oraz badania lekarskie w przypadku gdy jest to wymagane.

Termin nadsyłania ofert upływa 20 stycznia 2014 r.

Oferty proszę kierować na adres, fax lub e-mail:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Suszec 43-267, ul. Lipowa 1 
fax: 032 449 30 83
e-mail: gopssuszec@gopssuszec.wizja.net

Koordynator projektu
Rafał Kochan

PEŁNY DOKUMENT DO POBRANIA
ISKRA – NEWS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszczy informuje o trwających pracach nad projektu systemowego pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Suszec" na lata 2014-2015. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

Za nami kolejny rok realizacji projektu. W minionym roku w projekcie uczestniczyło 12 osób. Wzięli oni udział w warsztatach i szkoleniach które podnosiły ich kwalifikacje zawodowe, wśród szkoleń między innymi kurs operatora koparko-ładowarki, spawaczy czy kelnera.

Aktualnie trwa nabór do projektu na rok 2014-2015. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w projekcie. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, przy ul. Lipowej 1 ( tel. 032 44 93 083).
15-11-2013
Zaproszenie do realizacji projektu

Zaproszenie do realizacji projektu: „ISKRA – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec” realizowany w okresie 01.01.2012 – 31.12.2013.

Przedmiot zamówienia: Indywidualne doradztwo prawne

Tryb: Zapytanie o cenę

Pragniemy Państwa poinformować, że w związku z realizacją projektu: „ISKRA – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poszukujemy wykonawców następujących usług:

Zapytanie dotyczy przeprowadzenia doradztwa prawnego (1h) dla uczestniczek/ków (5osób) projektu w okresie 1 do 24 grudnia 2013r.

Oferty należy złożyć w terminie do 22 listopada 2013r. do godziny 15.00 z dopiskiem ISKRA w formie:

Faxem, elektronicznej – email lub pocztom tradycyjną.

GOPS Suszec
Ul. Lipowa 1 
43-267 Suszec
Tel. 32 449 30 83
Email: gopssuszec@gopssuszec.wizja.net

Koordynator projektu
Rafał Kochan
Tel. 691 758 409ISKRA – NEWS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje o trwających pracach nad projektem systemowym pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Suszec" na lata 2013. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

Kolejne miesiące za nami. Osoby uczestniczyły nieodpłatnie w kursach zawodowych: operatora koparko-ładowarki, kelner-barman, bukieciarstwo, podstawy księgowości, opiekuna dla osób starszych i dzieci, nowoczesnego sprzedawcy. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych pozwoliło uczestnikom/czkom na zwiększenie wiary w możliwości uzyskania pracy. Dwie uczestniczki już pracują wykorzystując wiedzę i umiejętności, które zdobyły dzięki uczestnictwu w projekcie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu przygotowuje się do realizacji projektu w latach następnych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji na ten temat w GOPS Suszec przy ul. Lipowej 1 (tel. 032 44 93 083).


ISKRA – pierwsze miesiące za nami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszczy informuje o trwających pracach nad projektu systemowego pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Suszec" na lata 2013. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

W ramach projektu osoby uczestniczyły nieodpłatnie zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz szkoleniach. Podczas tych zajęć uczestniczki/cy zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie: sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV/LM) oraz jak się przygotować do rozmowy z pracodawcą. Aktualnie realizowane są kursy zawodowe: operatora koparko-ładowarki, kelner-barman, bukieciarstwo, podstawy księgowości.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu przygotowuje się do realizacji projektu w latach następnych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji na ten temat w GOPS Suszec przy ul. Lipowej 1  ( tel. 032 44 93 083).Archiwum

Programmer: Rafał Oleśkowicz